SEKRETARIAT: 62 74 28 310   UMIG W PLESZEWIE

Cel główny:

poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew oraz zwiększenie efektywności zarządzania i jakości oferowanych usług publicznych na ww. obszarze poprzez wypracowanie 3 koncepcji ekorozwiązań inteligentnego zarządzania miastem w działach woda/powietrze/ziemia i wdrożenie 9 ekorozwiązań pilotażowych w ramach koncepcji SMART CITY opartych na innowacyjnych technologiach w okresie do 31.12.2021 r.

Cele szczegółowe:

-zwiększenie efektywności polityki miejskiej poprzez wdrożenie innowacyjnych pilotażowych ekorozwiązań,
-zwiększenie możliwości współtworzenia rozwoju MiG Pleszew przez mieszkańców i interesariuszy oraz świadomego ich angażowania w realizacje koncepcji inteligentnego miasta,
-upowszechnienie wiedzy i świadomości mieszkańców MiG Pleszew z zakresu zastosowania inteligentnych i innowacyjnych ekorozwiązań w zarządzaniu miastem.
– popularyzacja otwartych standardów danych publicznych dla poprawy transparentności funkcjonowania miasta,usług publicznych i jakości polityk miejskich.

Działania projektowe służą minimalizacji zdiagnozowanych problemów i są spójne z ideą SMART CITY m.in. w zakresie: IoT, smart grids,ekorozwiązań, zrównoważonej mobilności. Łączy je: wspólny obszar (MiG Pleszew),temat(ekorozwiązania dla działów woda/ziemia/powietrze) i odbiorcy (mieszkańcy i instytucje MiG) oraz 3 obszary tematyczne uzupełniające.