SEKRETARIAT: 62 74 28 310   UMIG W PLESZEWIE

Raport (monitorowanie pilotażu oświetlenia)

Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych wraz z dokumentacją techniczną

Koncepcja utworzenia inkubatora eko-przedsiębiorczości w Pleszewie

Koncepcja transformacji centrum miasta Pleszew

Raport dotyczący użytkowania zielonych przystanków

Dokumentacja park kieszonkowy

Opracowanie pn. Alternatywne źródła ogrzewania i produkcji energii w obiektach MiG Pleszew

Koncepcja transportu publicznego – linia PL3 i PL4