SEKRETARIAT: 62 74 28 310   UMIG W PLESZEWIE

Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zielenią, opracowanie dokumentacji OZE, diagnozę i inwentaryzację oświetlenia ulicznego i przygotowanie dokumentacji dotyczącej inteligentnego oświetlenia.

W ramach zadania przewidziano działania partycypacyjne: działania informacyjno-edukacyjne, warsztaty tematyczne (z panelem dyskusyjnym) dla NGO, MSP i JST oraz konkurs dla szkół podstawowych. Przewidziano element edukacyjny: wyjazd studyjny.
Zdiagnozowany problem: niedostateczna powierzchnia terenów zielonych, przestarzałe i energochłonne oświetlenie

Rozwiązanie problemu: zwiększenie powierzchni terenów zielonych, wdrożenie inteligentnego oświetlenia.

Straty wody – poważny problem, z którym Pleszew będzie walczył

W ramach projektu „Smart Pleszew” została opracowana diagnoza dotycząca umieszczania czujników na sieci wodociągowej. Dokument ma posłużyć do wdrożenia pilotażu i wyboru najlepszego wariantu umieszczenia czujników pod względem funkcjonalności i kosztów. Wszystko po to, by straty wody były mniejsze, a awarie sieci szybciej wykrywalne. Straty wody na sieciach wodociągowych są problemem dość powszechnym na całym świecie, a to z kolei wpływa na koszt dostarczanej wody i kondycję zakładów wodociągowych. Stąd decyzja o podjęciu działań mających na celu poszukiwanie i likwidację wycieków wodnych. Opracowana diagnoza jest pierwszym krokiem. Szczegóły w dokumencie.

 

Diagnoza dotycząca umieszczenia czujników na sieci wodociągowe – Pobierz!