SEKRETARIAT: 62 74 28 310   UMIG W PLESZEWIE

W ramach zadania przewidziano sporządzenie ekspertyzy dotyczącej liczby kotłów tradycyjnych na terenie Pleszew, ekspertyzy dotyczącej kosztów i korzyści zmiany ogrzewania domu/mieszkania, ekspertyzy w zakresie rozmieszczenia czujników powietrza na obszarze Pleszewa. Przeprowadzone zostaną badania ilościowe związane z wdrożeniem rowerów miejskich oraz opracowana zostanie koncepcja współtworzenia roweru miejskiego z lokalnymi przedsiębiorcami. Ponadto sporządzona zostanie ekspertyza zajmowanych miejsc parkingowych przez mieszkańców Pleszew oraz osób przyjeżdżających z zewnątrz. Sporządzona zostanie koncepcja transportu zbiorowego i centrum przesiadkowego. Zaplanowano również przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z budową parkingu przy stacji PKP Pleszew.

W ramach zadania przewidziano działania partycypacyjne: działania informacyjno-edukacyjne, warsztaty tematyczne (z panelem dyskusyjnym) dla NGO, MSP i JST oraz konkurs dla szkół podstawowych. Przewidziano element edukacyjny: wyjazd studyjny.
Zdiagnozowany problem: zła jakość powietrza, problemy komunikacyjne.
Rozwiązanie problemu: lepsza jakość powietrza (zwiększenie świadomości mieszkańców, wymiana źródeł ogrzewania), optymalny system komunikacyjny.

Rower miejski w Pleszewie – badania ilościowe

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie w ramach projektu „Smart Pleszew” żywioł POWIETRZE, realizowanego od 2019 r. z dofinansowaniem unijnym w ramach konkursu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta tworzone przez mieszkańców”, zlecił badania ilościowe dotyczące wprowadzenia w Pleszewie rowerów miejskich. Ich celem było poznanie opinii mieszkańców w tej kwestii oraz poznanie uwarunkowań sprzyjających wybieraniu roweru jako środka transportu podczas przemieszczania się do pracy, miejsca edukacji i rekreacji. Badaniem objęto tysiąc osób w trzech kategoriach:

1) dzieci i młodzież ucząca się w przedziale wieku od 10 do 18 lat,

2) dojeżdżający do pracy,

3) reprezentatywni dorośli mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew.

Uzyskane wyniki oraz ich analiza dostarczą niezbędną wiedzę do optymalnego planowania i efektywnego wdrożenia rowerów miejskich w Pleszewie.

Zapoznaj się z raportem – Pobierz!